2109480532

Συμβουλευτική

Το πρόγραμμα των εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη έχει ως επίκεντρο τον μαθητή, στηρίζοντάς τον σε κάθε του βήμα. 

Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό κομμάτι της σχολικής ζωής των παιδιών καθώς ξεκινούν να διαμορφώνουν τους χαρακτήρες τους, δεχόμενοι συνεχώς ερεθίσματα. Τα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, γνωρίζοντας την ευαίσθητη ηλικία των παιδιών, παρέχουν επιπλέον στήριξη στους μαθητές, με την συνεργασία Σχολικού Ψυχολόγου, όχι μόνο στο δημοτικό αλλά και στις υπόλοιπες σχολικές βαθμίδες. Τα μικρά παιδιά μπορούν να συμβουλευτούν όχι μόνο τους δασκάλους που βρίσκονται συνεχώς δίπλα τους αλλά και την σχολική ψυχολόγο, που συζητά μαζί τους ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβληματισμοί. Πιο συγκεκριμένα προσφέρονται:

1.    Υποστήριξη Μαθητών
2.    Συνεργασία με Γονείς
3.    Συνεργασία με Εκπαιδευτικούς
4.    Σεμινάρια

Οι ενδιαφερόμενοι, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί, μπορούν να απευθύνονται τις ώρες λειτουργίας του Σχολείου. 

Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο
Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη

Κοραή 77 & Ταξιαρχών, Μοσχάτο Αττικής.
Νότια Προάστια Αθήνας

210-9480532 | 210-9420374