2109480532

Βιβλιοθήκη

Στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη, στεγάζεται η σύγχρονη και πλήρως εξοπλισμένη βιβλιοθήκη, ένας ζεστός χώρος για τα παιδιά. 

Στόχος της λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης, είναι να αποτελέσει όχι μόνον έναν χώρο ανάγνωσης βιβλίων ή υλοποίησης σχολικών εργασιών, αλλά ταυτόχρονα χώρο συνάντησης και ανταλλαγής ιδεών και συλλογικότητας της σχολικής μας κοινότητας. Ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι οργανωμένος με βάση τις ξεχωριστές σχολικές βαθμίδες ώστε οι μικροί μαθητές να μπορούν εύκολα να βρουν το βιβλίο που αναζητούν ανά πάσα στιγμή. Παράλληλα, το ζεστό, άνετο περιβάλλον της βιβλιοθήκης βοηθά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τις σχολικές εργασίες τους, ενώ τα εμπνέει να διαβάσουν κατά τη διάρκεια της μελέτης ή της ενισχυτικής διδασκαλίας. 

Εγγραφή 

Όλοι οι μαθητές του Δημοτικού μας μπορούν να εγγραφούν ως μέλη στη βιβλιοθήκη, προσφέροντας ένα βιβλίο που οι ίδιοι επιλέγουν από έναν προτεινόμενο 

κατάλογο. Τα παιδιά ιδρύουν έτσι την δική τους μικρή βιβλιοθήκη όπου διαχειρίζονται οι ίδιοι με τους συμμαθητές τους το υλικό. Ο κατάλογος συντάσσεται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Δανεισμός βιβλίων 

Το κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι 3 βιβλία για 15 ημέρες. Έχει το δικαίωμα να ανανεώσει το δανεισμό αφού ενημερώσει την υπεύθυνη βιβλιοθήκης, με την προϋπόθεση ότι το υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλο μαθητή. 

Οι δανειζόμενοι είναι υπεύθυνοι για τη καλή κατάσταση των βιβλίων και του υλικού που δανείζονται. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή αφαίρεσης σελίδων ή προσθήκης σημειώσεων κλπ. οφείλουν να αντικαταστήσουν το βιβλίο, με νέο αντίτυπο. 

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 

Δημιουργούμε ένα νέο τμήμα με cd-rom, dvd κ.α που θα αποτελέσουν χρήσιμο υλικό στην υλοποίηση εργασιών από τους μαθητές. Οι συλλογές θα εμπλουτίζονται διαρκώς και οι μαθητές θα μπορούν  να μελετούν την ύλη των μαθημάτων τους με πρόσθετες ψηφιακές σημειώσεις. 

Υπεύθυνη βιβλιοθήκης 

Η υπεύθυνη βιβλιοθήκης είναι εκπαιδευτικός που αναλαμβάνει να: 

  • Βοηθήσει τους μαθητές στην αναζήτηση και τον εντοπισμό βιβλίων ή άλλου υλικού και να ενθαρρύνει την προσέλευσή τους στο χώρο της. 
  • Παρέχει πληροφορίες χρήσιμες για την αξιοποίηση του υλικού και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
  • Οργανώνει δραστηριότητες και βιβλιοπαρουσιάσεις. 

Ωράριο Λειτουργίας 

Οι ώρες λειτουργίας της σχολικής βιβλιοθήκης καθορίζονται κάθε Σεπτέμβριο με βάση το σχολικό πρόγραμμα.  

Συμπληρώστε τη φόρμα ενδιαφέροντος σήμερα κιόλας!

Εγγραφή!

Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο
Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη

Κοραή 77 & Ταξιαρχών, Μοσχάτο Αττικής.
Νότια Προάστια Αθήνας

210-9480532 | 210-9420374