2109480532

Τι χρειάζομαι για την εγγραφή στο Δημοτικό Λαμπίρη;

Οι εγγραφές στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη είναι ανοιχτές έως το τέλος Ιουλίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσετε για την εγγραφή του παιδιού στο Δημοτικό:

•Συμπληρωμένη και ενυπόγραφη η επισυναπτόμενη αίτηση εγγραφής.

•Ένα (1) Πιστοποιητικό Γεννήσεως Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια. Το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου πριν την εγγραφή. Επίσης, στο Πιστοποιητικό θα πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

•Μία φωτοτυπία του βιβλιαρίου εμβολίων του παιδιού. Εναλλακτικά, προσκόμιση άλλου στοιχείου που αποδεικνύει ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

•Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, παρακαλούμε να προσκομίσετε το Ατομικό Δελτίο Υγείας που παραλάβατε κατά την εγγραφή, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο.

Επιπλέον, για την ομαλή φοίτηση του παιδιού στα Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, σας ζητάμε:

• Να γνωστοποιήσετε στη Διεύθυνση και τη δασκάλα τυχόν προβλήματα υγείας του παιδιού, ειδικά εάν χρήζουν ιδιαίτερης αγωγής και φροντίδας.

• Να προμηθεύετε τα εφόδια για τη φοίτηση του παιδιού (πληροφορίες στο σχετικό έντυπο  από τη γραμματεία).

• Για πιθανές αλλαγές στην ώρα ή διεύθυνση παραλαβής ή παράδοσης του παιδιού, παρακαλούμε να ενημερώνετε τη γραμματεία του Δημοτικού το συντομότερο δυνατόν.

• Παρακαλούμε να ενημερώνετε τη γραμματεία του σταθμού, όταν το παιδί πρόκειται να απουσιάσει.

Το σχολείο μας δέχεται παιδιά από όλη την Αττική. Η ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρουμε, καθώς και τα προσιτά δίδακτρά μας είναι ο λόγος που μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως ένα από τα υποδειγματικότερα ιδιωτικά σχολεία της Αττικής.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με την εγγραφή του παιδιού σας στο Δημοτικό σχολείο των Εκπαιδευτηρίων μας. 

 

Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο
Εκπαιδευτηρίων Λαμπίρη

Κοραή 77 & Ταξιαρχών, Μοσχάτο Αττικής.
Νότια Προάστια Αθήνας

210-9480532 | 210-9420374